کتاب هوش1 متروپل 2020

190,000 تومان 39,000 تومان

سر فصل های هوش متروپل

  • کلمات عبور
  • روابط شکل
  • سری شماره
  • عملیات
  • تعداد شکل روابط
  • جدول ها
  • عدد ها
  • نمودارها
  • محیط و مساحت

در صورت وجود هر گونه مشکل در دانلود فایل ها یا سوالات متداول با شماره زیر تماس بگیرید:

09190113034

کتاب هوش1 متروپل 2020

190,000 تومان 39,000 تومان