کتاب های آمادگی آزمون یوس ترکیه

آیلتس و انگلیسی

-30%

کتابهای آمادگی آزمون آیلتس

کتاب Bridge to IELTS

70,000 تومان85,000 تومان
-32%

کتابهای آمادگی آزمون آیلتس

کامپلیت ایلتسcomplete ielts bands 4 5

100,000 تومان 68,000 تومان
-28%

کتابهای آمادگی آزمون آیلتس

گرامر فور آیلتس Collins English for Exams Grammar for IELTS

25,000 تومان 18,000 تومان
-25%

کتاب های انگلیسی

کتاب Real Listening and Speaking 1

40,000 تومان 30,000 تومان
-25%
40,000 تومان 30,000 تومان
-36%
70,000 تومان 45,000 تومان
-20%

کتابهای آمادگی آزمون آیلتس

کمبریج آیلتس IELTS Cambridge 12 General

30,000 تومان 24,000 تومان
-20%

کتابهای آمادگی آزمون آیلتس

کمبریج آیلتس IELTS Cambridge 13 General

30,000 تومان 24,000 تومان

کتاب های زبان آلمانی

-46%

کتاب زبان آلمانی

اشتارتن ویر Starten Wir A2

75,000 تومان96,000 تومان
-27%

کتاب زبان آلمانی

اشتارتن Starten Wir A1

95,000 تومان110,000 تومان
-42%

کتاب زبان آلمانی

کتاب منشن Menschen B1.1

65,000 تومان75,000 تومان
-38%

کتاب زبان آلمانی

کتاب منشن Menschen A2.2

65,000 تومان75,000 تومان
-40%

کتاب زبان آلمانی

کتاب منشن menschen A2.1

65,000 تومان75,000 تومان
-40%

کتاب زبان آلمانی

کتاب منشن menschen A1.2

65,000 تومان75,000 تومان
-40%

کتاب زبان آلمانی

کتاب منشن menschen A1.1

65,000 تومان75,000 تومان

آخرین مقالات دانشگاه های ترکیه