کتابهای کنکور ترکیه 2019

موسسه گاما تامین کننده کتابهای کنکور ترکیه از انتشارات متروپل در کل کشور می باشد که هر 3 مبحث آموزشی کنکور ترکیه یا همان آزمون یوس شامل دروس ریاضی، هندسه و هوش در بر میگیرد.

کتاب ها با پست پیشتاز  ارسال خواهد شد و در مدت زمان 48 ساعت کاری دریافت خواهید کرد.

3/5 ( 2 نظر )