لیست دانشگاههای دارای رشته دندانپزشکی

Ankara Üniversitesi(Ankara)
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Başkent Üniversitesi(Ankara)
Çukurova Üniversitesi(Adana)
Cumhuriyet Üniversitesi(Sivas)
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır)
Ege Üniversitesi (İzmir)
Gazi Üniversitesi(Ankara)
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep)
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Süleyman Demirel Üniversitesi(Isparta)
Yeditepe Üniversitesi(İstanbul)
İstanbul Üniversitesi (İstanbul)
Erciyes Üniversitesi(Kayseri)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi(Van)
Karadeniz Teknik Üniversitesi(Trabzon)
Abant İzzet Baysal Üniversitesi(Bolu)
Kırıkkale Üniversitesi(Kırıkkale)
İnönü Üniversitesi(Malatya)
Ordu Üniversitesi(Ordu)
Kocaeli Üniversitesi(Kocaeli)
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi(Eskişehir)
Akdeniz Üniversitesi(Antalya)

0/5 ( 0 نظر )
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *