پکیج کتاب های خودآموز یوس تی نی تی

180,000 تومان

پکیج کتاب های خودآموز یوس تی نی تی – کتاب یوس با درسنامه محدود فارسی PDF

مجموعه موجود شامل 3 کتاب تی نی تی جهت آمادگی آزمون یوس ترکیه میباشد. که بصورت فایل PDF قابل دانلود خواهد بود.

 1. هندسه تی نی تی
 2. هوش تی نی تی
 3. ریاضی تی نی تی

توجه : این کتاب ها دارای توضیحات فارسی در ابتدای برخی فصل ها هستند ولی اینگونه نیست که تمام سوالات دارای توضیح فارسی باشند و به افرادی که قصد دارند نمرات بالا در آزمون یوس دریافت کنند پیشنهاد میشود که در کلاس های آموزشی شرکت کنند و این کتابها بیشتر بصورت منابع کمک آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهاد ما این است که در کنار کتاب های پوزا یا متروپل استفاده شود.

سر فصل های ریاضی

 • اعداد
 • اعداد گویا، گنگ و مبنا ها
 • اتحادها و عبارات جبری، فاکتور گیری و کاربرد اتحاد ها
 • نسبت ها و تناسب
 • توان
 • رادیکال
 • معادلات درجه اول
 • نامعادلات درجه اول
 • قدر مطلق
 • اصول شمارش و احتمالات
 • مجموعه ها
 • توابع
 • همنهشتی
 • چند جمله ای ها
 • معادلات درجه دوم
 • نامعادلات درجه دوم
 • نا معادلات درجه دوم
 • مثلثات 1
 • مثلثات 2
 • اعداد مختلط
 • لگاریتم
 • اصل استقرای ریاضی ، دنباله ها و سری ها
 • بسط دوجمله ای ها
 • ماتریس و دترمینان
 • دامنه توابع خاص
 • حد
 • مشتق
 • انتگرال نا معین
 • انتگرال نا معین

سر فصل های هندسه

زوایا
زوایا در مثلث
عناصر مثلث ارتفاع، نیمساز و میانه
مثلثهای خاص
تشابه میان مثلثها
ارتباط اندازهی زوایا با طول اضلاع مثلث
چندضلعیهای منتظم
متوازی الاضلاع و چهارضلعیهای متساوی الاضلاع
مستطیل و مربع
ذوزنقه و لوزی
طولها و زوایا در دایره
توان، مساحت و محیط دایره
وضعیت خطوط در هندسه تحلیلی
وضعیت دایره در هندسه تحلیلی
هندسه سه بعدی و خواص اجسام آن
بردارها

سر فصل های هوش

 • کلمات عبور
 • روابط شکل
 • سری شماره
 • عملیات
 • تعداد شکل روابط
 • جدول ها
 • عدد ها
 • نمودارها
 • محیط و مساحت

 

ناموجود