پکیج کتاب های خودآموز یوس تی نی تی (30 صفحه اول رایگان)

125,000 تومان – رایگان

سر فصل های ریاضی

 • اعداد
 • اعداد گویا، گنگ و مبنا ها
 • اتحادها و عبارات جبری، فاکتور گیری و کاربرد اتحاد ها
 • نسبت ها و تناسب
 • توان
 • رادیکال
 • معادلات درجه اول
 • نامعادلات درجه اول
 • قدر مطلق
 • اصول شمارش و احتمالات
 • مجموعه ها
 • توابع
 • همنهشتی
 • چند جمله ای ها
 • معادلات درجه دوم
 • نامعادلات درجه دوم
 • نا معادلات درجه دوم
 • مثلثات 1
 • مثلثات 2
 • اعداد مختلط
 • لگاریتم
 • اصل استقرای ریاضی ، دنباله ها و سری ها
 • بسط دوجمله ای ها
 • ماتریس و دترمینان
 • دامنه توابع خاص
 • حد
 • مشتق
 • انتگرال نا معین
 • انتگرال نا معین

سر فصل های هندسه

زوایا
زوایا در مثلث
عناصر مثلث ارتفاع، نیمساز و میانه
مثلثهای خاص
تشابه میان مثلثها
ارتباط اندازهی زوایا با طول اضلاع مثلث
چندضلعیهای منتظم
متوازی الاضلاع و چهارضلعیهای متساوی الاضلاع
مستطیل و مربع
ذوزنقه و لوزی
طولها و زوایا در دایره
توان، مساحت و محیط دایره
وضعیت خطوط در هندسه تحلیلی
وضعیت دایره در هندسه تحلیلی
هندسه سه بعدی و خواص اجسام آن
بردارها

سر فصل های هوش

 • کلمات عبور
 • روابط شکل
 • سری شماره
 • عملیات
 • تعداد شکل روابط
 • جدول ها
 • عدد ها
 • نمودارها
 • محیط و مساحت

کتاب های خودآموز تی نی تی

کتاب های تی نی تی درسنامه های خوبی به زبان فارسی دارند و بسیار عالی مباحث را به فارسی تویضیح میدهند.

منظور از خودآموزی این است که دانش آموز بدون نیاز معلم به تنهایی در خانه کتاب ها را بخواند.

اما

پیشنهاد ما این است که در کنار کتاب های پوزا یا متروپل استفاده شود.

در صورت وجود هر گونه مشکل در دانلود فایل ها یا سوالات متداول با شماره زیر تماس بگیرید:

09190113034

پکیج کتاب های خودآموز یوس تی نی تی (30 صفحه اول رایگان)

125,000 تومان – رایگان