هزینه های زندگی ترکیه

بررسی هزینه های زندگی در ترکیه 2019

هزینه های زندگی در ترکیه 2019 مهم در ترکیه و اروپا برخلاف ایران اجناس قیمت درج شده روی کالا ندارند با این استدلال که؛ اگر گران باشد کسی نمیخره و از جای دیگر که قیمت مناسب دارد خرید میکند. خیلی مهم پس تمام اطلاعات این پست را نسبی در نظر…