آزمون یوس چیستسایت کتابجوو

آزمون یوس چیست

آزمون یوس دانشجویانی که قصد تحصیل در مقطع کارشناسی در ترکیه را دارند باید در آزمون یوس شرکت کنند این آزمون تا قبل از سال 2010 بصورت سراسری  توسط سازمان سنجش کشور ترکیه برگزار می گردید.اما از سال 2012 به بعد و تغییرات در نظام آموزشی ترکیه ، هر دانش…